١- پروژه من (طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه اراک) ٢٢ بهمن راه اندازی میشود. آقای رئیس جمهور برای افتتاح تشریف می آوردند. فاز اول این طرح ٢ میلیون لیتر بنزین تولید خواهد کرد. فازدوم آن که شهریور ماه سال آینده افتتاح میشود. که ١٢ میلیون لیتر بنزین تولید خواهد کرد.

٢- برای رها خوردنی آوردم. چند تا از آنها را دور انداخت چون مهر استاندارد نداشت.

٣- زلزله ول کن نیست. یکی از دوستان میگوید نورآباد روی ویبره است. خدا کند که به خنده بگذرد.

۴- باران هم بارید. فرآوان.