این روز هائی که گذشت:

 

1-     هفته جنگ. جنگ بد است و بد خواهد بود. برای همه ملت ها. یاد دوستانی که بودند و دیگر نیستند. قلعه بجی دو شهید دارد: شهید ستوانیکم عوض الله نجفی و شهید ذهراب نجفی. دوستان زیادی هم شهید شدند. از حسین قاسمس و برادرش وفادار تا عبدالصاحب جهانبخشی؛ اسکندر افراسیابی؛ و ... تا مهرداد خسروی که مفقود الاثر شد. یاد همه آنها بخیر. و با آرزوی دنیای بدون جنگ.

2-     مهر ماه. ماه مدرسه  و مهربانی. ماه محبت های جاری در خیابان های شهر. ماه شروع یک سال تحصیلی جدید. ماه معلمان عزیزمان آقایان مانی (معلم زبان)؛ شجاعی (فیزیک)؛ زندی (جبر) کریمی فام (ریاضی جدید و هندسه) ؛ ابوالفتع عربی (هندسه)؛ چوبینه (زیست شناسی و جغرافی)؛ مرحوم بیژن لشکری (شیمی)؛ مرحوم کرم یوسفی و شعاع (عربی)؛ داریوش پروین(ادبیات و تاریخ ) علی اکبر بازیار (ورزش) ابوالحسن موسوی (ورزش) انصاری و مسعود قائدی (دینی) آقاین کادر دفتری رحیم پور (مدیر) براتی (معاون) برادران هوشیار (معاون و طرح کاد) قدرت الله گشتاسبی (معاون و ریاضی جدید). یاد معلم های راهنمائی و ابتدائی. یاد معلم سال اول ابتدائیمان آقای حبیب الله قربانی.