بنیانگذار مدارس عشایری کشور و برنده جایزه کروبس‌کایا براثر بیماری ریوی در شیراز دار فانی را وداع گفت .

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد بهمن ‌بیگی در سال 1299 در ایل قشقایی و در خانواده محمودخان کلانتر ، تیره بهمن‌ بیگلو هنگام کوچ دیده به جهان گشود .

او پس از پایان دوره کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران ، برای برپایی مدرسه‌های سیار برای بچه‌های ایل تلاش بسیار کرد و با پیگیری ‌های خود توانست برنامه سوادآموزی عشایر را به تصویب برساند .

بهمن بیگی موفق شد دختران عشایری را نیز به مدرسه‌های سیار جلب و نخستین مرکز تربیت معلم عشایری را بنیان گذاری کند .

وی به واسطه آنچه کوشش پیگیر در راه سوادآموزی به هزاران کودک ترک ، لر، کرد ، بلوچ ، عرب و ترکمن اعلام شد ، برنده جایزه سوادآموزی سازمان یونسکو شد.

بهمن بیگی تجربه‌های آموزشی خود را به شکل کتاب و در قالب داستان ، نوشت و منتشر کرد .

از جمله آثار شادروان محمد بهمن بیگی می توان به کتاب عرف و عادت در عشایر فارس ، بخارای من ایل من، اگر قره‌قاچ نبود و طلای شهامت اشاره کرد .

وی تاثیر ایجاد مدرسه‌های سیار را برای عشایر امری مهم می‌دانست و می گفت : از همین مدرسه‌های چادرنشینی بیش از هزار زن عشایر را مهندس و دکتر کردم