اولین مدرسه در ممسنی در سال 1304 راه اندازی شد. این مدرسه در منزل مرحوم غلام علی خان کیانی در روستای رود دریا تاسیس شد. دانش آموزان  عموما" خان زاده ها؛ کدخدا زاده ها و فرزندان ماموران دولت بوده اند. بعد از یکسال مدرسه به روستای توتستان (آبادی سید کاظم) و منز مرحوم سید کاظم موسوی منتقل شد. با توجه به دوری راه برای دانش آموزانی که از جاهای دورتری می آمدند مثل دانش آموزان دودانگه؛ بعد از 4 سال که مدرسه دایر شد؛ مرحوم مشهدی ماشاء الله علمداری کدخدای دودانگه از همه بزرگان روز درخواست کمک کرد تا مدرسه ای را در مالکی (نورآباد) بسازند. که مدرسه ای با چهار کلاس در محل فعلی دبیرستان ایزدی دایر گردید. از دانش آموزان آن زمان ملا سیف الله علمداری؛ و برادرانش مرحوم مشهدی اردشیر و ملا خورشید علمداری؛ مرحوم ملا شکرالله علمداری؛ مرحوم کیخسرو شفیعی از دودانگه بوده اند. از دیگر دانش آموزان حاج سید عبدالحسین موسوی که خانه یشان برای دو سال ومدرسه بود؛ مرحوم ملا عبدالله منصوریان کرائی و... بوده اند. حدود 60 تا 70 دانش آموز در مدرسه مشغول به تحصیل بوده اند که سعی میکنم لیستی از آنها تهیه نمایم.

دو معلم از کازرون در مدرسه مشغول بکار بوده اند.