سرهنگ اله بخش گنجه ای فرماندار شهرستان ممسنی  

خاتمی به عنوان اولین فرماندار شهرستان نوپای رستم

مرتضی شریفی بخشدار مرکزی ممسنی

سید مرتضی شفیعی سرپرست بخشداری دشمن

عزیزی بخشدار سورنای رستم

حکیمه لاجوردی اولین مدیر زن در اداره بهزیستی ممسنی

نصیب اله حیاتی رئیس جدید آموزش و پرورش ممسنی

محمود خادمی رئیس آموزش و پرورش رستم

سید اصغر حسینی رئیس دانشگاه پیام نور ممسنی

ضرغام یوسفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی

بهنام باقری رئیس دادگستری شهرستان ممسنی

انصاری دادستان ممسنی

حجت الاسلام حسینی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ممسنی

قاسم عزیزی رئیس اداره آبفا شهری ممسنی

محسن غلامی رئیس اداره آبفا روستایی ممسنی

نصراله گودرزی رئیس اداره منابع طبیعی  

دکتر احمد رحمانی رئیس شبکه بهداشت و درمان ممسنی

تیمور منصوریان رئیس ثبت اسناد شهرستان رستم

امامقلی کشاورز رئیس تربیت بدنی شهرستان رستم

با تشکر از اهالی فصلنامه "فراسو"