نشریه فراسو شماره جدیدش منتشر شد. این شماره از شماره های قبلی پربار تراست و این طبیعی است. هرچه از عمر نشریه می گزرد پربارتر می شود.

به همه اهالی فراسو خسته نباشید می گویم.