آقای سید ابراهیم امینی رئیس ستاد انتخاباتی آقای کروبی دراستان فارس است. سیاوش شهریور در ستاد مرکزی آقای موسوی وزنه ایست. برزین ضرغامی دبیر کمیته سیاسی ستاد آقای موسوی است.

مهران کرمی روزنامه نگاری که در بین همه اصلاح طلبان به خوبی از او می گویند. و ....

نورآبادی طرفدار احمدی نژاد که فعال باشد نمی شناسم. اما هرکدام از این اشخاص در آینده این شانس را دارند که برای نورآباد مفید باشند. و یقینا" هم همینطور خواهد بود.