1-     داشتم از جلوی مسجد امام زمان نوراباد رد میشدم دیدم جمعیتی دور خاوری جمع شده اند. از دوستم پرسیدم جریان چیست؟ توضیح داد که سیب زمینی احمدی نژاد است!!!! گفتم یعنی چه؟ گفت این سیب زمینی ها را به دستور دکتر احمدی نژاد بین مردم مجانی تقسیم می کنند!!! بعدا" در روزنامه ها و رادیو تلویزیون هم شنیدم. من که به سیب زمینی رای نمی دهم. از قدیم به هر آدم بی بخاری می گویند سیب زمینی. تا کی و کی پیاز بدهد. تصورس را بکنید. ستادهای انتخاباتی تبدیل به سبزی فروشی می شود.

2-     دیروز در روزنامه ها خواندم که محسن نوری از نیامدن آقای عبدالله نوری پدرش خبر داده است. و اعلام کرده است که قطعا" ایشان کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد. حیف شد. دوم خردادی ها اگر نوری می آمد کاندیدای "دوم خردادی" داشتند و محل مبارزه بود. شجاعت، مبارزه گری و مردانگی نوری و اینکه دو لا دولا راه نمی رود چیز دیگزی است.

3-     داشتم از رادیو اخبار را گوش میکردم که اعلام کرد آقای دکتر احمدی نژاد با استعفای آقای هاشمی ثمره موافقت کرده است. ایشان قرار است رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد بشود. با توجه به اینکه قبلا" رئیس ستاد انتخابات وزارت کشوربوده است قطعا" مفید خواهد بود.