به دوستان عزیز

به یاران شفیق

به کوه به دشت و به آبهای زلال چشمه ها

به مهربانی

به محبت

به دختران روسری قرمزساکن دشت های سبز

به کوه و تپه های منتظر

به شاه نشین وقلعه سفید

 به تپه باستانی نورآباد

به جاده های شاد

به روستاهای از انتظار به در آمده

به باجگاه

به فهلیان و برمک

به تنگ های جاوید و رستم

به همه روستاهای بکش

به ایرانیان غریب که امروز شادند و غریب

 

مبارک باد بهار 1388

تقدیم به رهام، سارا، آرتمن، علی کرم، نسرین، نیما، نازیلا، هاشم، مژگان، سینا، عرفان، یدالله، محمد کاظم، لیلا، به دوستان عزیزم در چین به نگار و مهسا و ......