برایتان آرزوی آرامش دارم

برایتان آرزوی داشتن وقت دارم تا درکمال آرامش شعرهای عاشقانه بخوانید.

آرزو دارم که شبی  آنوقت ها که همه خوابند تنها باشی در زیر نور چراغ مطالعه اسامی یکایک دوستانت را بنویسی. آرزو دارم که اسم من نیز باشد.

براینان آرزوی کوه در شب مهتابی دارم.

آرزو میکنم تا هر کجا که هستید دوستانی را برای شب نشینی داشته باشید و مخصوصا" بزرگتری که عید را و یلدا را در کنارش باشید.

آرزوی کار نیز برایتان دارم، کاری که دوستش داشته باشید.

و همچنین براینان  از خدا می خواهم که سفر نیز داشته باشید.

 برایتان آرزو میکنم که قدر لحظه لحظه زندگی را بدانید. مرگ حتی در یک قدمی هم نیست پس دو دستی زندکی کنید.

و عشق را برایتان از آب و نان و نیز بیشتر آرزو دارم.

 

پیشاپیش سال نو را به همه شما عزیزان شادباش می گویم.