با دو تا از چینی های همکار سفری به شیراز برای بازدید از پالایشگاه شیراز داشتم. برای شام منزل یکی ای نزدیکان بودیم. فرهنگ ما ایرانی ها برای هر خارجی جالب است. اما از همه چیز جالبتر تعارف مادرم بود. مادرم می گفت از اونجائی که آمدید تا اینجا پاتون روی تیلم (چشمام). هر چه کردم که ترجمه اش کنم نتوانستم.

From there that you come to here your feet on my eyes!!!

 

اگه اینجوری ترجمه اش می کردم باید یک کتاب هم همراهش توضیحات می گفتم.

مادرم همچنین می گفت اینها خوب هستند چون لری و فارسی برایشان فرق نمی کند و می شود راحت با آنها لری حرف زد.