دو هفته ای است که برای یک دوره تخصصی هر روز در کلاس درس حاصر می شوم. یک دوره 5 روزه که برای هر نفر 2800 بورو خرج دارد. مدرس دوره یک شرکت کانادائی است. حدود 40 نفر در این دوره حضور دارند. از نکات جالب دوره حضور دو نورآبادی دیگر در این دوره است. یکی آقای رشیدی از دشمن زیاری و دیگری خانم حسینی از خود نورآباد.

برای این دو هفته که دو دوره متفاوت را باید بگذرانم کمتر امکان دست رسی به وبلاگ و اینترنت فراهم است. دو دوره که هر کدام ١٨٠٠یورو خرج داشته است. از هر دقیقه اش باید استفاده گردد.