هر ماه در آخرین پنج شنبه منزل آقای عبدالله نوری مراسم دعای کمیل برگزار می شود. مراسم برای عموم است ولی خواص فراوانی را میتوان آنجا یافت.

مهندس محسن نوری پسر ایشان کارمند نفت است. قبلا" پالایشگاه تهران بودند و الان جای دیگری. ما با هم در پروژه تهران همکار بودیم و به واسطه ارادتی که نسبت به پدر ایشان داشتم خیلی زود با هم دوست شدیم.

چندسالی من ایران نبودم و این مراسم را نرفته بودم. هفته گذشته بعد از دوسال دوباره SMS محسن نوری مرا به این مراسم دعوت کرد.

سخنران آقای دکتر هاشم آقا جاری بود و در مورد اخلاق حرف می زدند که زیبا صحبت می کردند. برداشت من از صحبت های ایشان نهایت به این جمله خلاصه میشود که: برای قانون گذاری باید اخلاق را در نظر گرفت و نه دین و .... و این یعنی به جای داشتن قوانین متفاوت باید یک قانون بر اساس اخلاق و معیارهای اخلاقی حاکم باشد.

جالب است بدانید در همین جلسات غیر از من دو نفر نورآبادی دیگر حضور داشتند یکی آقای اردشیر فتحی نژاد معاون سابق وزارت نفت و دیگری آقاب سیاوش شهریور بخش دار سابق اشون و فشم.

مراسم بعدی 1 اسفند برگزار می شود.