چند وقت پیش در یک شب دو تصادف در تهران صورت گرفت. در اتوبان همت خودرو بی ام دبلیو که راننده آن یک قهرمان ملی بود بشدت با کناره های اتوبان برخورد کرد و سه کشته داد. روحشان شاد. در همان شب و در قسمت شمالی شهر خودرو پورشه ای تصادف کرد و دو نفر از هموطنانمان به دیار باقی شتافتند. روحشان شاد. از فردا یک سری از روزنامه ها و خبرنگاری ها با هماهنگی بسیار سعی کردند همه کشته شدن های جاده ای را به ماشین های مدل بالا اختصاص بدهند. کم مانده بود که از برتری های پراید و پژو 405 نسبت به بی ام دبلیو سخن بگویند. کاش یکی امارشو در می آورد ببینیم پراید بیشتر در ایران زندگی ها را می گیرد یا داعش در عراق و سوریه؟