بعضی موارد خیلی به دل آدم می چسبد:

1- مساوی تیم ملی با بحرین در آخرین لحظات بازی در خاک آن کشور. اعراب قبل از اسرائیل ایرانیان را دشمن خود می دانند. در این راستا عربستان را نشان عربی می دانند. در بازی با ایران پرچا عربستان را به اهتزاز در می آوردند. هنگام سرود ایران سکوت نکردند. پرچم ایران را بعد از بازی به آتش کشیدند. یادمان هست بازی با عراق در کویت که عکس صدام را به استادیوم آورده بودند و چه توهین ها که به سرود و پرچم ایران نکردند. یک مصاحبه ای از شاه دیدم که می گفت " ما مواظب برادران عربمان باشیم, مواظب همه دشمانانمان بوده ایم"

2- برف پائیزی آمد. سال ها بود که برف را در زمستان و آن هم به مقدار اندک می دیدم. اما امسال در پائیز برف بارید و زمین سایت ما را کاملا" سفید کرد. برف نو سلام.

3- راه اندازی یکی دیگر از واحد های جدید پالایشگاه اراک. اینکه زحمات جمعی که من هم یکی از اینها هستم به ثمر نشسته خیلی زیباست. مگر من چند پنج سال زنده ام؟ پنچ سال از عمرم را در این سایت برای این پروژه خرج کرده ام.

4- شکستن رکورد رضا زاده توسط یک ایرانی. خیلی به من حال داد. 

5- بعد از مدتی ننوشتن دوباره نوشتن هم حال خودش را دارد